آستارا نیوز- نماینده عالی دولت در گیلان در نامه ای به وزیر نیرو، خواستار کاهش بهای قبوض برق مصرفی مردم استان شد.

به گزارش آستارا نیوز در نامه ˈمحمدعلی نجفیˈ به وزیر نیرو که نسخه ای از آن روز دوشنبه در اختیار خبرنگار ایرنا قرار گرفت، با اشاره به توالی بی سابقه افزایش دمای هوا و رطوبت بالا ، خواستار کاهش بهای قبوض مصرفی مردم استان شد.

استاندار گیلان در این نامه خواسته است در پی مبالغ بالای صورت حساب برق مصرفی ماهیانه مشترکان به دلیل افزایش دمای بی سابقه در استان، قبوض برق مصرفی مشترکان خانگی از پانزدهم خرداد تا پانزدهم شهریورماه هر سال که در حال حاضر با ضریب گرمسیر چهار محاسبه می شود، به ضریب گرمسیر شماره سه در جدول محاسبات بهای برق خانگی کشور تغییر یابد.

در این نامه تأکید شده است: در چند سال اخیر بخصوص امسال افزایش بی سابقه دمای هوا و رطوبت بالای